Teaching

Besides a musician, I am also a singing teacher, which is the work I really love and feel inspired to do. I’ve graduated as a Master of Music and have studied in three different schools; Kungliga Musikhögskolan in Stockholm, Sibelius Academy in Helsinki and Royal Academy of Music in Aarhus, Denmark. My specialization in the music field is jazz, but I have gathered strong knowledge from variety of rhythmic music through the years. I have also been teaching for several years.

My teaching consists variety of singing techniques, basic music skills (rhythm, harmony, melody, improvisation, composing, leading a band) and expression of singing. The main focus for me as a teacher is finding tools for each singer so, that she/he could be free to sing as her/his own needs and will as a guide. Finding one’s own voice and the freedom to express oneself in music is the main importance both in teaching and in music, as is the joy itself while learning by doing.

If you want vocal lessons, feel free to contact me! I teach groups, give private lessons and give workshops with different themes and lengths.

_____________

Olen opettanut vuosia mm. Espoon työväenopistossa, Helsingin laulustudiolla ja Vantaan aikuisopistossa. Lisäksi olen sijaistanut ja vieraillut monissa eri musiikkiopistoissa ja pitänyt omia viikon ja viikonlopun mittaisia kursseja erilaisin teemoin eri puolilla Suomea.

Laulunopetustyö, niin ryhmäopetus kuin yksilöopetus on minulle mielekästä ja hyvin antoisaa. Koen usein olevani kotonani ja ”turvassa” etenkin yksilöopetuksen piirissä. Tästä turvallisuudesta käsin on mukava haastaa itseään jokaisen oppilaan kanssa ja koittaa löytää juuri ne polttavimmat asiat hänelle; mikä kiinnostaa, mistä voisi olla hyötyä/ apua nyt – entä pitemmällä tähtäimellä. Koittaa löytää yhteisymmärrys ja yhteys siihen henkilöön jonka kanssa työskentelee kulloinkin ja löytää avainasioita niin kysymyksin, tehtävänannoin kuin omin vinkein.

Omat vahvuuteni ovat laajassa musiikillisessa tietotaidossa ja vankassa pedagogisessa koulutuksessa. Olen tehnyt pitkälle laulupedagogisia opintoja; valmistunut ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi sekä tehnyt myös laulupedagogiikka C:n ja B:n Sibelius-Akatemin musiikkikasvatuksen opinnoissani. Sibelius-Akatemian opinnoista olen saanut hyvin laajan ja yleissivistävän pohjan niin taiteelliselle kuin pedagogisellekin työlle musiikin parissa. Perusharjoittelut musiikkiluokissa niin yläasteella kuin lukiossa ovat olleet rikastuttavia ja opettavaisia kokemuksia, vaikken peruskoulun musiikinopetuksen piiriin olekaan suuntautunut.

Jazzmusiikkiin syventymisestä on ollut iso hyöty kaikkeen musiikilliseen tekemiseen; fraseeraukseen, rytmin käsittelyyn, improvisointiin, harmonioiden kuulemiseen, musiikin säveltämiseen ym. Myös lauluopinnot monen vuoden ajalta eri opettajien parissa ovat luonnollisesti olleet tosi tärkeitä ja avartavia. Olen myös käynyt Estill –laulumetodikoulutuksen 1 ja 2-tason sekä Advanced level 1 -kurssit. Laulutekniikan opetuksessa pyrin olemaan joustava. Omassa opetuksessani keskiössä on työkalujen tarjoaminen yksilöllisesti niin, että laulaja äänensä kanssa olisi vapaa käyttämään instrumenttiaan niitten tarpeitten ja toiveitten mukaan joita hänellä laulamisen ja musiikin suhteen on.

Tuntien fokuksena laulamisen riemu ja ilmaisun vapauttaminen sekä tietotaidon kehittäminen laulamisen saralla jokaisen omien lähtökohtien ja kiinnostuksen pohjalta. Ota yhteyttä mailitse / puhelimitse mikäli haluat yksilötunneille. Järjestän myös laulukursseja ja workshopeja räätälöidysti.